De SpeelDagHB is een dag vol activiteiten, experiment, informatie, inspiratie, motivatie, uitdaging en meer. Voor jonge (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten, coaches en begeleiders.

Nina is BHV'er (EHBO en veiligheid).

oktober 2018.

Artikel 1 - Definities SpeelDagHB en SpeelDagHB Special

 1. Aanbieder: iedereen die aanwezig is tijdens de SpeelDagHB en een lezing, presentatie, workshop en/ of inloopactiviteit verzorgt voor de bezoekers. Dit gebeurt bijvoorbeeld uit naam van een eigen praktijk, een werkgever, een webshop of als privé-persoon, maar uitdrukkelijk niet uit naam van de SpeelDagHB.
 2. Aanbod van aanbieder: inloopactiviteit, lezing, presentatie en/ of workshop.
 3. Bezoeker: iedereen die aanwezig is tijdens de SpeelDagHB en geen bijdrage levert aan het aangeboden programma en/ of de organisatie van de dag. Wel of geen entreegeld betalen speelt hierin geen rol. Kinderen van aanbieders en medewerkers van de locaties vallen hier ook onder en dienen ook vooraf te worden aangemeld.
 4. Deelnemer: iedereen die meedoet aan een workshop en/ of een inloopactiviteit.
 5. Inloopactiviteit: Een vrijblijvende mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit, informatiemoment of kennismaking op een eigen te bepalen tijdstip, tijdens de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special.
 6. Korting: Tijdens de vooraanmelding worden er een aantal kaarten aangeboden met korting. Deze korting is alleen geldig als de te betalen entree vooruit wordt voldaan. De termijn hiervoor is de vrijdag één week voorafgaand aan de SpeelDagHB. Toegangskaarten die met korting zijn gereserveerd, maar tijdens de SpeelDagHB bij de kassa worden afgerekend, kosten dan het volledige tarief.
 7. Lezing: Een bijeenkomst, tijdens SpeelDagHB, waar vooraf voor kan worden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een programma aangeboden door een aanbieder.
 8. Lokaal: een leslokaal of een andere ruimte binnen het gebouw/ de locatie waar de SpeelDagHB wordt georganiseerd.
 9. Locatie: het gebouw of de locatie waar de SpeelDagHB of de SpeelDagHB Special georganiseerd wordt.
 10. Organisator(-en): Marjolijn Peters en/ of Nina Frerichs.
 11. Overmacht: Situaties die niet voorzien kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan technische storingen, ziekte, persoonlijke omstandigheden, auto-pech of weersomstandigheden.
 12. Pagina: als er in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'de betreffende pagina', dan wordt bedoeld de pagina met daarop het programma van de betreffende SpeelDagHB of de SpeelDagHB Special.
 13. Presentatie: Een bijeenkomst, tijdens SpeelDagHB of SpeelDagHB Special, waar vooraf voor kan worden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een programma aangeboden door een aanbieder.
 14. Programma SpeelDagHB: Het geheel van de inloopactiviteiten, lezingen, presentaties en/ of workshops zoals dat tijdens de betreffende SpeelDagHB wordt aangeboden.
 15. Programma SpeelDagHB Special: Het geheel aan activiteiten zoals dat tijdens de betreffende SpeelDagHB Special wordt aangeboden.
 16. Sponsor of hoofdsponsor: zowel organisaties als particulieren kunnen ervoor kiezen om SpeelDagHB te ondersteunen bij het aanbieden van één of meerdere edities van een SpeelDagHB of SpeelDagHB Special.
 17. SpeelDagHB: De dag zoals deze wordt beschreven op www.speeldaghb.nl.
 18. SpeelDagHB Special: De dag zoals deze wordt beschreven op www.speeldaghb.nl.
 19. Team en teamleden: Tijdens de SpeelDagHB zijn er, afhankelijk van de locatie, een aantal vrijwilligers aanwezig. Deze vrijwilligers, de teamleden, vormen samen met de organisatoren het team van de betreffende SpeelDagHB.
 20. Toegangskaarten/ toegangsbewijs: Tijdens iedere SpeelDagHB en SpeelDagHB Special ligt er een lijst 'voorafaangemeld en vooruitbetaald' bij de kassa. Er wordt niet gewerkt met toegangskaarten.
 21. Vooraanmelding: Voorafgaand aan iedere SpeelDagHB en SpeelDagHB Special is er de mogelijkheid om je te registreren/ aan te melden als bezoeker. Dit gebeurt via het aanmeldformulier. Alle aanmeldingen die in ons systeem worden verwerkt worden tijdens de SpeelDagHB of de SpeelDagHB Special bewaard voor degenen die zich hebben aangemeld. Later arriveren is dus mogelijk bij de SpeelDagHB of dit bij de SpeelDagHB Special ook zo is, is afhankelijk van het betreffende programma.
 22. Vooruitbetalen: Iedere bezoeker die zich vooraf aanmeldt kiest voor 'betalen via iDeal' of 'betalen op een later moment'. Daarna worden de aanmeldgegevens opgeslagen en wordt de aanmelding bevestigd. In geval van bederfelijke materialen of 'verplicht vooruitbetalen' zal het betalingssysteem direct voor iDeal kiezen.
 23. Workshop: Een bijeenkomst, tijdens SpeelDagHB of SpeelDagHB Special, waar vooraf voor kan worden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een programma aangeboden door een aanbieder.

Artikel 2 - Registratie van persoonlijke gegevens.

 1. Iedere SpeelDagHB kan worden bezocht zonder registratie van persoonlijke gegevens. In dat geval kiest de bezoeker ervoor de toegangskaarten bij de kassa te kopen. Daarbij dient de bezoeker zich te realiseren dat de kaarten bij de kassa uitverkocht kunnen raken. Een vroege aankomsttijd is in dit geval aan te raden.
 2. De SpeelDagHB Special is alleen te bezoeken na registratie vooraf (vooraanmelding). Dit betekent dat een SpeelDagHB Special alleen te bezoeken is na het delen van enkele persoonlijke gegevens. Het registreren van persoonlijke gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt, uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met de privacy.
 3. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens de vooraanmelding, worden voor de vooraanmelding gebruikt en zullen niet worden doorverkocht.
 4. In geval van aanmelding voor een lezing, presentatie en/ of workshop zal, indien nodig voor het voorbereiden van het programma, één van de organisatoren alleen de voor- en achternaam van de deelnemers verstrekken aan de betrokken aanbieder.
 5. Tijdens de vooraanmelding kan de bezoeker ervoor kiezen om zijn of haar emailadres te registreren voor toezending van de nieuwsbrief en/ of de enquête met betrekking tot de bezochte SpeelDagHB. Emailadressen worden alleen gebruikt voor toezending van informatie over de vooraanmelding, wijzigingen in de aanmelding en indien aangegeven de nieuwsbrief en/ of de enquête.
 6. Tijdens de SpeelDagHB wordt er geturfd hoeveel personen de SpeelDagHB bezoeken.

Artikel 3 - Bezoek aan SpeelDagHB en/ of SpeelDagHB Special.

Lid 3.1 - Bezoekers SpeelDagHB

 1. Kinderen mogen de SpeelDagHB alleen bezoeken onder begeleiding van een volwassene.
 2. Het programma van de SpeelDagHB richt zich op kinderen van drie jaar en ouder. Zij betalen de entreeprijs. De ouders en/ of volwassenen die hen begeleiden betalen geen entree.
 3. Ouders, verzorgers en/ of begeleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat het bezoek van de kinderen aan SpeelDagHB ordelijk verloopt. Denk bijvoorbeeld aan: rustig door de gangen lopen, afblijven van spullen die niet van jou zijn, andere bezoekers in hun waarde laten en stil zijn in de stilteruimte.
 4. Volwassenen die de SpeelDagHB willen bezoeken zonder kinderen, om meer te leren over hoogbegaafdheid, de behoeften van deze kinderen, over hun eigen hoogbegaafdheid en/ of de manier waarop deze kinderen op de juiste manier ondersteund worden, zijn van harte welkom. Zij betalen de entreeprijs.
 5. Een situatie waarin overlast of een ongewenste situatie wordt ervaren van andere bezoekers en/ of aanwezige aanbieders en/ of personeel van de locatie wordt gemeld bij één van de organisatoren van de SpeelDagHB.

Lid 3.1.2 - Deelname aan het programma van SpeelDagHB.

 1. Iedere SpeelDagHB uit een mix van inloopactiviteiten, lezingen, presentaties en/ of workshops.
 2. Het is niet verplicht om vooraf aan te melden voor een lezing, presentatie en/ of workshop.
 3. De bezoeker dient zich te realiseren dat de meeste lezingen, presentaties en workshops tijdens de vooraanmelding volgepland raken. Kans op deelname bij 'melden bij de deur' is dus zeer gering.
 4. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan zijn of haar aanmelding voor de SpeelDagHB.
 5. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding voor een lezing, presentatie en/ of workshop.
 6. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan het op de website per SpeelDagHB genoemde programma.

Lid 3.1.3 - Catering SpeelDagHB.

 1. Gepoogd wordt om tijdens iedere SpeelDagHB een lunchaanbod te hebben voor bezoekers.
 2. Waar mogelijk wordt er rekening gehouden met allergieën.
 3. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het aanbod dat door derden wordt aangeboden tijdens de SpeelDagHB.
 4. In geval van vooraf bestelde en betaalde lunch, bij aanmelding, wordt deze beschikbaar gesteld bij de kassa van SpeelDagHB of wordt aldaar bekend gemaakt waar deze lunch kan worden verkregen.

Lid 3.1.4 - Verzamelen en ruilen tijdens SpeelDagHB.

 1. Deelname aan dit spel is geheel vrijblijvend.
 2. De voorwaarden voor het spel staan op 'Verzamelen en Ruilen' en worden tijdens de SpeelDagHB ook weergegeven bij de kassa.
 3. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan zijn of haar (poging tot) deelname aan dit spel.

Lid 3.2 - Bezoekers SpeelDagHB Special

 1. Kinderen mogen de SpeelDagHB Special alleen bezoeken onder begeleiding van een volwassene.
 2. Het programma van de SpeelDagHB Special richt zich op een eigen doelgroep. Deze wordt beschreven op de pagina over de SpeelDagHB Special.
 3. De entreeprijs wordt genoemd op de pagina over de SpeelDagHB Special.
 4. Ouders, verzorgers en/ of begeleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat het bezoek van de kinderen aan de SpeelDag HB Special ordelijk verloopt. Denk bijvoorbeeld aan: rustig lopen, afblijven van spullen die niet van jou zijn, andere bezoekers in hun waarde laten en ieders persoonlijke veiligheid.
 5. Of het mogelijk is voor volwassenen om de SpeelDagHB Special zonder kinderen te bezoeken wordt vermeld op de betreffende pagina over de SpeelDagHB Special.
 6. Een situatie waarin overlast of een ongewenste situatie wordt ervaren van andere bezoekers en/ of aanwezige aanbieders en/ of personeel van de locatie wordt gemeld bij één van de organisatoren van de SpeelDagHB Special en niet bij personeel van de locatie.

Lid 3.1.2 - Deelname aan het programma van SpeelDagHB Special.

 1. Iedere SpeelDagHB Special heeft een eigen programma, dit wordt beschreven op de pagina over de SpeelDagHB Special.
 2. In verband met het samenstellen van de groepen en de afstemming met de locatie is het verplicht om voor de SpeelDagHB Special vooraf aan te melden.
 3. Op de pagina over de SpeelDagHB staat, bij de entreeprijs, aangegeven of het verplicht is om vooraf de entreeprijs te voldoen. Als dit zo is, dan zal het aanmeldingsformulier je automatisch doorsturen naar de betalingsomgeving.
 4. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan zijn of haar aanmelding voor de SpeelDagHB Special.
 5. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding voor een lezing, presentatie en/ of workshop.
 6. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan het op de website per SpeelDagHB Special genoemde programma.

Lid 3.1.3 - Catering SpeelDagHB Special.

 1. Gepoogd wordt om tijdens iedere SpeelDagHB Special zowel een aanbod met drankjes en versnaperingen als een lunchaanbod te hebben voor bezoekers. Het kan zijn dat hiervoor gebruik gemaakt wordt van de op de locatie aanwezige faciliteiten.
 2. Waar mogelijk wordt er rekening gehouden met allergieën.
 3. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het aanbod dat door de locatie of door derden wordt aangeboden tijdens de SpeelDagHB Special.
 4. In geval van vooraf bestelde en betaalde lunch, bij aanmelding, wordt deze beschikbaar gesteld bij de kassa van SpeelDagHB Special of wordt aldaar bekend gemaakt waar deze lunch kan worden verkregen.

Artikel 4 - Toegangskaarten en betaling entree.

 1. Per SpeelDagHB en SpeelDagHB Special is er een maximaal aantal toegestane bezoekers. Dit aantal wordt vermeld op de betreffende pagina over de SpeelDagHB of de SpeelDagHB Special
 2. In het geval van een SpeelDagHB is er altijd een aantal kaarten beschikbaar voor verkoop bij de kassa.
 3. Het grootste deel van de toegangskaarten van de SpeelDagHB wordt online beschikbaar gesteld, voor de vooraanmelding.
 4. De vooraanmelding sluit één week voor de betreffende SpeelDagHB en of SpeelDagHB Special. Deze datum wordt genoemd op de pagina over de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special.
 5. Uit de vooraanmelding resterende toegangskaarten voor een SpeelDagHB worden gevoegd bij de toegangskaarten die bedoeld zijn om tijdens de SpeelDagHB bij de kassa te worden verkocht.
 6. Er is geen sprake van gegarandeerde toegang voor bezoekers die kaarten bij de kassa van de SpeelDagHB willen kopen.
 7. Vooraf aanmelden voor een SpeelDagHB of SpeelDagHB Special kan alleen via de betreffende link op de website.
 8. De korting op de entreekaarten voor de SpeelDagHB geldt alleen tijdens de vooraanmelding en wordt automatisch door het betalingssysteem verwerkt.
 9. Zodra de vooraanmelding gesloten is, is het niet langer mogelijk om geregistreerde gegevens te wijzigen of alsnog betalingen te doen.
 10. Na de keuze direct betalen via iDeal of betalen op een later moment wordt er automatisch een email verstuurd met geregistreerde gegevens.
 11. Bezoekers controleren de ontvangst van de bevestigingsmail. Het kan nodig zijn om de spambox te controleren. Indien de bevestigingsmail niet is ontvangen neemt de bezoeker contact op met één van de organisatoren van SpeelDagHB of de SpeelDagHB Special.
 12. Bezoekers van SpeelDagHB, die vooruitbetalen mogen eerder naar binnen tijdens de SpeelDagHB. Dit tijdstip staat vermeld op 'Tijden, Entree & Locatie' en in de bevestigingsmail.
 13. Bezoekers van SpeelDagHB, die wel vooraf aanmelden, maar niet vooruitbetalen, kunnen hun entree betalen vanaf het moment dat de kassa is geopend voor alle bezoekers. Dit is een later moment dan degenen die wel vooruitbetalen. Dit tijdstip staat vermeld op 'Tijden, Entree & Locatie'.
 14. Bevestigde aanmeldingen en bijbehorende toegangskaarten, voor SpeelDagHB, worden de hele dag bewaard, bezoekers kunnen dus hun eigen aankomsttijd kiezen. Waarbij dient te worden opgemerkt, dat er een maximaal aantal toegestane bezoekers is dat tegelijkertijd op de locatie in het gebouw aanwezig mag zijn. Zodra dit aantal bereikt is, zal bezoekers die later arriveren gevraagd worden om buiten te wachten tot er binnen weer ruimte is voor nieuwe bezoekers. Het is vooraf niet bekend wanneer reeds aanwezige bezoekers SpeelDagHB weer verlaten.
 15. Bevestigde aanmeldingen en bijbehorende toegangskaarten, voor de SpeelDagHB Special, worden bij de kassa bewaard. Let op aanvangstijden van het programma, zoals beschreven op de pagina over de SpeelDagHB Special.
 16. Er is geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van vooruitbetaalde bedragen.
 17. Toegangskaarten worden op naam gereserveerd en betaald. Alleen in overleg met één van de organisatoren mogen kaarten worden doorverkocht aan derden.

Artikel 5 - Website, social media en beeldmateriaal.

Lid 5.1 - Pers.

 1. Iedere journalist en/ of fotograaf die een SpeelDagHB of SpeelDagHB Special wil bezoeken om hierover te publiceren meldt zich vooraf bij één van de organisatoren. Voorafgaand aan de dag kan dit via de contactgegevens, Tijdens de SpeelDagHB kan dit via de kassa.
 2. De organisatoren bepalen de randvoorwaarden waaronder een journalist en/ of fotograaf kan werken. 
 3. Iedere journalist en fotograaf respecteert de privacy van alle personen die zij tijdens de SpeelDagHB en/ of de SpeelDagHB Special ontmoeten. Er wordt alleen gewerkt met en na toestemming van de personen die geïnterviewd zijn en/ of werden vastgelegd op beeldmateriaal. Deze toestemming is woordelijk gegeven door de betrokken personen.
 4. De organisatoren krijgen een exemplaar van de uiting zoals deze door de journalist en/ of fotograaf is gedaan. Dat wil zeggen een digitale of papieren versie van bijvoorbeeld het interview, het artikel of het beeldmateriaal.

Lid 5.2 - Het maken van beeldmateriaal door bezoekers.

 1. Respecteer elkaars privacy.
 2. Vraag de ander of hij/ zij het erg vindt om bij jou op de foto te komen of kies ervoor om de foto's zoveel mogelijk alleen van het eigen gezelschap te maken.
 3. Deel op internet of via andere kanalen alleen foto's waarvan zeker is dat iedereen die herkenbaar in beeld is hiermee akkoord is.
 4. Foto's waarop andere personen op de rug gefotografeerd zijn, mogen worden gepubliceerd.

Lid 5.3 - Gebruik van beeldmateriaal door organisatoren SpeelDagHB en SpeelDagHB Special.

 1. De organisatoren van SpeelDagHB zullen tijdens de SpeelDagHB foto's maken die gebruikt worden om een beeld te schetsen van de SpeelDagHB. Deze foto's kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt op de website, op social media en in persberichten. We zullen altijd om toestemming vragen.
 2. Als er een foto wordt gebruikt waarvan de betrokken personen later toch liever niet willen dat deze wordt gebruikt, neem dan contact op met één van de organisatoren. De foto wordt dan verwijderd van de plek waar deze werd gebruikt.
 3. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het verder verspreid raken van online gebruikte of digitaal gedeelde foto's.

Artikel 6 - Aanbieders

 1. In geval van specifieke wensen, bijvoorbeeld met betrekking tot het lokaal, neemt de aanbieder contact op met één van de organisatoren. Waar mogelijk wordt er rekening gehouden met deze wensen.
 2. Het lokaal wordt achtergelaten zoals het werd aangetroffen. Denk bijvoorbeeld aan: tafels en stoelen weer op hun plek, bezemschoon, ramen en deuren gesloten, verlichting uit, prullenbak leeg.
 3. Een bijdrage in de huur wordt betaald door alle aanbieders die materiaal bij zich hebben dat is bestemd voor de verkoop of op enige andere manier tot doel hebben om omzet te draaien. Het bedrag staat op de webpagina 'Voor aanbieders'.
 4. Indien een aanbieder materiaalkosten maakt, dan kunnen deze kosten worden doorberekend aan de bezoekers. De aanbieder geeft vooraf een inschatting van de kosten door aan één van de organisatoren, zodat dit bedrag op de betreffende pagina van de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special genoemd kan worden.
 5. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het afrekenen met de bezoekers die bij hen iets willen aanschaffen of meedoen met een workshop.
 6. Aanbieders die een workshop aanbieden waarbij gebruikt gemaakt wordt van bederfelijke materialen (bijvoorbeeld bloemen en levensmiddelen) kunnen bij één van de organisatoren aangeven dat ze de gemaakte kosten graag vooraf in rekening brengen bij hun deelnemers. Deze bijdrage wordt dan vooraf geïnd bij de deelnemers (tijdens de vooraanmelding) en wordt dan vooraf door één van de organisatoren gestort op de rekening van de aanbieder. 
 7. Een aanbieder die met een aanbod naar een SpeelDagHB of SpeelDagHB Special komt, wordt op de betreffende webpagina genoemd als onderdeel van het programma. Indien van toepassing wordt er, in de beschrijving van het aanbod, een link naar de startpagina van de aanbieder geplaatst. Hetzelfde geldt voor het logo.
 8. Aanbieders die een aanbod verzorgen tijdens een SpeelDagHB en/ of SpeelDagHB Special worden genoemd op Facebook en Twitter.
 9. Aanbieders kunnen ervoor kiezen sponsor te worden.

Artikel 7 - Sponsors

 1. De organisatoren behouden zich het recht voor om een aanbod tot sponsoring te weigeren. Een acceptatie of weigering zal altijd via email bekend gemaakt worden aan degene die aanbiedt om sponsor te worden. Dit kan zonder opgaaf van redenen gebeuren.
 2. Bij aanmelding als sponsor wordt door de organisatoren altijd gekeken naar de passendheid, bij het doel en de opzet van de SpeelDagHB en/ of SpeelDagHB Special, van het aanbod.
 3. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdsponsors en sponsors. Een uitéénzetting van de verschillen kan worden ingezien op de webpagina 'sponsor worden' of worden aangevraagd bij de organisatoren.

Artikel 8 - Over de locaties

 1. Iedereen die aanwezig is tijdens de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special gedraagt zich in en om de locatie als gast van de locatie. Er wordt met respect omgegaan met de locatie en alle in en rondom het gebouw aanwezige materialen en voorzieningen.
 2. De locaties en hun medewerkers zijn uitdrukkelijk niet degenen die benaderd moeten worden met vragen over de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special. Deze vragen dienen aan één van de organisatoren te worden gesteld. Dit kan via de contactgegevens op de website en tijdens de dag in persoon.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en veiligheid.

SpeelDagHB, SpeelDagHB Special, Marjolijn Peters, Nina Frerichs en de teamleden zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door aanbieders en/ of bezoekers meegebrachte materialen en/ of tijdens de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special ontstane immateriële en/ of materiële schade.

 1. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de door henzelf meegebrachte materialen, de door hen gegeven adviezen en/ of ondersteuning en het lokaal waar zij tijdens de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special gebruik van mogen maken.
 2. Volwassen bezoekers zijn verantwoordelijk voor de door henzelf meegebrachte materialen, de gevraagde tips, adviezen en ondersteuning, hun fysieke en mentale gezondheid. Ouders, verzorgers en/ of begeleiders dragen deze verantwoording ook voor de kinderen met wie zij samen SpeelDagHB of SpeelDagHB Special bezoeken.
 3. Aanbieders en bezoekers melden schade die ontstaat tijdens de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special direct bij de organisatoren. De veroorzaker van de schade en de gedupeerde zijn beiden aanwezig bij dit moment. De schade wordt vergoed door degene die de schade veroorzaakte.
 4. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor uitingen in de pers en/ of door de pers.
 5. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het door derden ongeoorloofde gebruik van beeldmateriaal dat werd gemaakt tijdens een SpeelDagHB of SpeelDagHB Special.
 6. De organisatoren hebben voor iedere SpeelDagHB een vergunning. Indien nodig wordt er ook voor de SpeelDagHB Special een vergunning aangevraagd, dit in afstemming met de locatie van de SpeelDagHB Special
 7. Nina Frerichs is BHV'er (eerste hulp, brand en veiligheid).

Artikel 10 - Acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd:

 1. op het moment dat een bezoeker zich aanmeldt via het registratieformulier en aanvinkt dat deze voorwaarden geaccepteerd zijn of
 2. op het moment dat een aanbieder bij de organisatoren aangeeft een programma onderdeel te willen aanbieden tijdens een SpeelDagHB of SpeelDagHB Special en dit programma daadwerkelijk wordt aangeboden voor plaatsing op de website of
 3. op het moment dat een sponsor aangeeft te willen sponsoren en het geld overschrijft naar SpeelDagHB in de persoon van Marjolijn Peters.

Artikel 11 - Omstandigheden niet omschreven.

Voor die omstandigheden en/ of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn omschreven wordt een passende oplossing gevonden door de organistoren van de SpeelDagHB of SpeelDagHB Special. De gevonden oplossing zal in de geest liggen van deze algemene voorwaarden.

 

Ontvang het Speelnieuws in je inbox.

(Er opent een pop-up).

faceCoaching, familieopstellingen,
werken aan je verlangen 
WOWcoaching & opstellingen

Organisator van de SpeelDagHB.

PR, Social media en reclame op maat bij
PR door Nina

Organisator van de SpeelDagHB.

 

We zijn heel blij met alle ondersteuning van:

 • Bart Tolen - Technische Ondersteuning
 • En alle teamleden in Amersfoort, Hoorn en Schiedam.

Zonder hen zou de SpeelDagHB niet zo soepel lopen!