De SpeelDagHB is een dag vol activiteiten, experiment, informatie, inspiratie, motivatie, uitdaging en meer. Voor jonge (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten, coaches en begeleiders.

Nina is BHV'er (EHBO en veiligheid).

Voorkom overlast en een bekeuring.

GROEN GEMARKEERD: Parkeervakken, de pijl wijst naar de parkeergarage onder het winkelcentrum (Regenboog 83).
Het is ongeveer vijf minuten lopen.

ORANJE GEMARKEERD: Parkeervakken naast de school, deze zijn waarschijnlijk vol (bewoners en aanbieders SpeelDagHB).

ROOD GEMARKEERD: In de keerlus aan het einde van de Juttepeergaarde kan je niet parkeren! Hier houdt de wijkagent streng toezicht op. De kans op een bekeuring is 100% (er is direct contact tussen buurtbewoners en de wijkagent).

De school heeft aangegeven dat er bij blijvende parkeeroverlast helaas geen SpeelDagHB meer georganiseerd kan worden op deze plek. Natuurlijk hebben we als organisatie begrip voor de relatie tussen de school en de buurtbewoners. We vragen jullie, onze bezoekers, om samen met ons te zorgen dat de SpeelDagHB op zijn 'eigen' plekje kan blijven.

Download PDF

Contact & online

Marjolijn - vragen m.b.t. aanmelden en programma
marjolijn [at] speeldaghb.nl | WOWcoaching.nl
Nina - vragen m.b.t. PR en sponsoring
nina [at] speeldaghb.nl | PRdoorNina.nl
Facebook SpeelDagHB | Speelvrienden | WOWcoaching
Twitter SpeelDagHB | TienerDagHBPersGroeiOntw
Mail Nieuws in je inbox

top